OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

nr 1/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku

 

HULLKON Tomasz Szczepanik zaprasza do składania ofert na wyłonienie wykonawcy na dostawę, montaż urządzeń i wyposażenia wchodzącego w skład instalacji fotowoltaicznej, przyłączenie do stacji SN i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z usługą serwisu w okresie gwarancji.

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Zamówienie dotyczy kompleksowego wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy 100kW, w tym: dostawa, montaż urządzeń i wyposażenia wchodzącego w skład instalacji fotowoltaicznej, przyłączenie do stacji SN i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z usługą serwisu w okresie gwarancji.

Termin składania ofert: 10.07.2017 r., do godziny 12.00

Miejsce składania ofert: HULLKON Tomasz Szczepanik , ul. Światowida 9 Szczecin 71-726;

Forma składania ofert: pisemna;

Termin realizacji zamówienia: 120 dni od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż do 30.11.2017 r;

Warunki udziału w postępowaniu: szczegółowy opis dostępny w zapytaniu ofertowym;

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: szczegółowy opis dostępny w zapytaniu ofertowym.

 

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są na stronie internetowej http://www.hullkon.pl/ w zakładce aktualności, pod nazwą – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dla zadania „Hala Nehringa – Fotowoltaika, planowana do zabudowy na dachu hali zlokalizowanej przy ul. Nehringa 73 w Szczecinie, dz. Nr 4/16”

                         

       dokumenty do pobrania :